Foto Femmetje de Wind

Femmetje de Wind

Femmetje is oprichter van WindPublishing en uitgever en hoofdredacteur van Wendy Magazine. Eerder was zij chefredacteur van Miljonair Magazine en hoofdredacteur van JFK Magazine en Jackie Magazine. Zij schreef drie nonfictie-boeken: Wat wil de man?, Wat wil de vrouw? en Wat wil de M/V?, de roman Rivka en columns voor Dagblad De Pers.

Naam: Femmetje de Wind
Gesproken bij editie: Publishing is alive and kicking!
Social media: