Foto Hylke van der Meer

Hylke van der Meer

Hylke is sinds drie jaar directeur Weekbladpers Media. Daarvoor was hij commercieel directeur bij de FD Mediagroep en daarvoor adjunct-directeur advertentiebedrijf en directeur Commercieel Bedrijf bij PCM en zelfstandig interimmanager en adviseur. Op zijn conduitestaat bij Weekbladpers Media: verhuizing en cultuurverandering, portfoliosanering en invoering domeinstrategie.

 

Naam: Hylke van der Meer
Gesproken bij editie: Publishing is alive and kicking!
Social media: