Foto Joan Lommen

Joan Lommen

Joan volgde de lerarenopleiding (Aardrijkskunde en Nederlands) in Leeuwaren, maar werkt al ruim 36 jaar voor de kinder- en jeugdbladen van Sanoma. Nu is ze daar creative director Donald Duck.

Naam: Joan Lommen
Gesproken bij editie: Hoe blijft een magazinemerk vitaal
Social media: